firmowa apteczka

10 rzeczy, które musisz mieć w firmowej apteczce

Pierwsza pomoc w firmie

Każdy pracodawca zobowiązany jest do stworzenia sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy. Co wchodzi w jego skład? Czy apteczka jest jego niezbędnym elementem? Sprawdźmy, jakiej pomocy możemy oczekiwać w miejscu pracy.

Apteczka w pracy obowiązkowa, czy nie?

Art. 2091 §1 Ustawy Kodeks Pracy określa, że: „Pracodawca jest zobowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach […]”. Zatem apteczka pierwszej pomocy musi znaleźć się w miejscu pracy, lecz prawo nie wspomina o wyposażeniu apteczki – powinna ona mieć zawartość dopasowaną do potrzeb. Zgodnie z §44 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, pracodawca musi „[…] zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy […]”. Prawo w Polsce nie definiuje więc, co powinna zawierać apteczka firmowa w zakładzie pracy, jednak Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi, że „ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami”. Co to oznacza w praktyce?

Skład firmowej apteczki

Niezbędne przedmioty w apteczce firmowej można zamknąć w liczbie 10. Powinny znajdować się tutaj przede wszystkim środki opatrunkowe:

  • plasterki z gazą różnych rozmiarów oraz jeden plaster bez gazy;
  • gaziki i gazy różnych rozmiarów;
  • różne bandaże;
  • rozmaite hydrożele;
  • dobre nożyczki;
  • małe ampułki soli fizjologicznej do płukania, oczyszczania i przemywania;
  • preparat do dezynfekcji ran, np. Octanisept, Kodan;
  • kilka maseczek/ustników do sztucznego oddychania;
  • jednorazowe rękawiczki;
  • AED.

W zależności od specyfiki działalności zakładu i możliwych zagrożeń, w apteczce firmowej mogą znajdować się również środki przeciw oparzeniom lub koc ratunkowy (lekarstw, ze względów bezpieczeństwa, raczej nie umieszcza się w zakładowych apteczkach). W doborze preparatu dla pracownika wymagana jest konsultacja lekarska i wiedza na temat ewentualnych alergii oraz przyjmowanych preparatów. W porozumieniu lekarzem i po przeszkoleniu osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocyapteczce można umieścić podstawowe leki przeciwbólowe.

Oprócz wyżej opisanych środków pierwszej pomocy, w apteczce musi również znaleźć się instrukcja udzielania pierwszej pomocy.

Apteczki w firmie – ważne detale

Wykaz pracowników wyznaczonych i przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy należy wywiesić obok apteczki. Osoby te są zobowiązane dbać o jej czystość, właściwe oznakowanie oraz kontrolę jej kompletności i dat ważności wyposażenia. Obok apteczki firmowej powinna zostać również wywieszona instrukcja pierwszej pomocy.

Zgodnie z obowiązującym prawem, punkty pierwszej pomocy oraz miejsca usytuowania apteczek powinny być oznakowane zgodnie z ustaloną normą PN-EN ISO 7010 – jest to biały krzyż na zielonym tle.

Komfortowe warunki są bardzo ważne dla efektywnego wykonywania obowiązków zawodowych. Apteczki w zakładzie pracy pełnią istotną rolę dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, dlatego warto zadbać, by wyposażenie takich punktów odpowiadało jak najpełniej potrzebom danego przedsiębiorstwa. Najlepiej jest ustalić skład firmowej apteczki z lekarzem medycyny pracy. Jeśli nie ma kogoś takiego w Twoim przedsiębiorstwie, po lekturze tego artykułu masz już dostateczną wiedzę do tego, aby samodzielnie stworzyć punkt pierwszej pomocy w firmie.

 

Potrzebujesz kursu pierwszej pomocy dla swojej firmy? Wypełnij formularz i uzyskaj darmową konsultację:

Imię i nazwisko(wymagane)
Służbowy e-mail(wymagane)
Tutaj wpisz bardziej szczegółowe informacje np. ilość osób do przeszkolenia czy miejscowość
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.