Chcesz dopasować szkolenie do Twojej firmy? Napisz, a my doradzimy! ☎️ (+48) 600 202 436

Seminarium online „EKG
w praktyce ratownika medycznego”

doskonalenie zawodowe

Kup bilet na kurs

Podnieś swoje kwalifikacje z Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED!

Elektrokardiograf to jedno z najbardziej podstawowych urządzeń wykorzystywanych w szeroko pojętej praktyce medycznej, jednak w pracy ratowników – wyjątkowo często.

Nie wystarczy tutaj sama umiejętność obsługi, interpretacji podstawowych parametrów oraz ludzkiej anatomii. Zaburzenia rytmu serca miewają bardzo zróżnicowany charakter i przyczyny, dlatego utrwalanie wiedzy na ich temat na bieżąco jest po prostu konieczne. Dla wszystkich zainteresowanych przygotowaliśmy zatem seminarium ekg dla ratowników medycznych, naturalnie prowadzone zdalnie. Dotrwaliśmy czasów, kiedy diagnozowanie pacjentów podczas rozmowy telefonicznej nikogo już nie dziwi.

Tym bardziej powszechne stają się szkolenia, studia, kursy i seminaria online właściwie w każdej dziedzinie – również w branżach, w których wcześniej trudno było sobie wyobrazić tego rodzaju praktyki. Nasze szkolenia przygotowujemy z uwzględnieniem najlepszych dostępnych obecnie rozwiązań technologicznych a ponadto – zawsze dbamy o kompetentną i najlepiej przygotowaną kadrę prowadzącą wykłady oraz seminaria.

Program

Program seminarium „EKG w praktyce ratownika medycznego” organizowanego przez Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED jest zgodny z ramowym programem kształcenia zawodowego ratowników medycznych określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i został zatwierdzony do realizacji przez Konsultanta Wojewózkiego ds. medycyny ratunkowej.

 1. Budowa i fizjologia serca
  1. Podstawy anatomii serca;
  2. Układ bodźcoprzewodzący serca i jego czynność;
  3. Automatyzm serca;
 2. Elektrokardiografia
  1. Zasady wykonywania EKG;
  2. Technika wykonywania EKG;
  3. Podstawy interpretacji EKG;
  4. Składowe prawidłowego zapisu EKG – załamki, odstępy, odcinki, morfologia załamków w poszczególnych przewodzeniach EKG;
  5. Nieprawidłowości poszczególnych elementów EKG;
 3. Zaburzenia rytmu serca
  1. Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca:
   – dodatkowe pobudzenia nadkomorowe;
   – częstoskurcz nadkomorowy –SVT;
   -trzepotanie  przedsionków – AFI;
   – migotanie przedsionków AF;

Program cd

  1. Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca:
  2. Komorowe zaburzenia rytmu serca:
   – dodatkowe pobudzenia komorowe
   – częstoskurcz komorowy – VT
   – częstoskurcz Torsade de pointes
   – trzepotanie komór –
   – migotanie komór – VF
  3. Zaburzenia automatyzmu i przewodzenia bodźców
   – bradykardia zatokowa
   – blok przedsionkowo – komorowy I
   – blok przedsionkowo – komorowy II
   – blok przedsionkowo – komorowy III
   – tachykardia zatokowa
  4. Asystolia
  5. Rozkojarzenie elektromechaniczne PEA
  6. Zespoły preekscytacji – WPW
  7. Cechy niedokrwienia mięśnia sercowego w zapisie EKG – STEMI, nSTEMI
  8. Teoretyczne podstawy elektroterapii ratunkowej w zaburzeniach rytmu serca
   1. Defibrylacja zewnętrzna
   2. Kardiowersja elektryczna
   3. Elektrostymulacja przezskórna serca

Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 – 16:00.

Kadra

Rozporządzenie stawia przed podmiotami organizującymi warsztaty, seminaria czy kursy z zakresu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych wysokie wymagania co do doświadczenia kadry szkolącej. Osobą prowadzącą zajęcia może być lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Chcąc przekazać naszym kursantom jak najwyższy poziom przekazywanej wiedzy nasze zajęcia z zakresu seminarium „EKG w praktyce ratownika medycznego” prowadzą lekarze medycyny ratunkowej oraz pielęgniarki kardiologiczne z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym.

Dzięki tak dobranej kadrze jesteśmy w stanie zorganizować wysoce specjalistyczne warsztaty czy seminaria dedykowane ratownikom medycznym aktywnie pracujących w zawodzie.

Kadra prowadząca kursy i warsztaty jest zatwierdzona przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Plan kursu

Plan kursu przewiduje 8h dydaktycznych wykładu w formie online. Za każdą godzinę uczestnicy zdobywają 1 punkt edukacyjny w ramach doskonalenia zawodowego. Łącznie za udział w seminarium „EKG w praktyce ratownika medycznego” uczestnik zdobywa 8 punktów edukacyjnych.