Warsztat stacjonarny „Elektroterapia – defibrylacja, kardiowersja, stymulacja serca, rytmy – w stanach zagrożenia życia”

doskonalenie zawodowe

Ratownik medyczny, to osoba, która w pierwszym momencie od nieszczęśliwego zdarzenia ma za zadanie ratować życie ludzkie. Musimy jednak pamiętać o tym, że szkolenie i doskonalenie swoich umiejętności, to nieodzowny element pracy ratownika medycznego. Dzięki kursom oraz seminariom naukowym, nie tylko poszerzają się umiejętności zawodowe ratowników, ale też znacząco wzrasta ich skuteczność, jeśli chodzi o ratowanie życia.

Program warsztatu – co musisz wiedzieć?

 1. Podstawy anatomii i fizjologii serca
 2. Bezpieczna defibrylacja AED
 3. Bezpieczna defibrylacja AED – defibrylator manualny
 4. Kardiowersja elektryczna – wskazania i technika wykonania
 5. Stymulacja zewnętrzna serca – wskazania i technika wykonania
 6. Rytmy defibrylacyjne, niedefibrylacyjne, w stanach zagrożenia życia, schematy postępowania

Dyskusja, czyli nie zapomnij o aktywności w czasie warsztatu!

Poza bogatymi w wiedzę wykładami, które odbędą się w ramach warsztatu, dla ratowników medycznych, którzy zdecydują się na udział w warsztacie, przewidziana jest także dyskusja i analiza praktyczna. W czasie jej trwania, uczestnicy będą mogli zadawać pytania a tym samym rozwiać wszelkie swoje wątpliwości dotyczące wybranego aspektu poruszonego w ramach wykładów.

Dlaczego warto wziąć udział w naszym warsztacie?

Waresztat dotyczące szeroko pojmowanej elektroterapii, to nie tylko 8-godzinne kompendium wiedzy. To także szansa na sprawdzenie swojej dotychczasowej wiedzy oraz pogłębienie jej o najnowsze standardy czy metody ratowania życia. Dla każdego ratownika medycznego to wiedza, która sprawi, że będzie on szybciej i przede wszystkim skuteczniej udzielał pierwszej pomocy osobom, które doznały urazu układu krążenia.

Warto także podkreślić, że możliwość zadawania pytań czy dyskusja, która jest przewidziana w ramach powyższego warsztatu, to także szansa na rozwianie wszelkich wątpliwości czy uzyskanie odpowiedzi na pytania, które nasuną się w czasie wykładów.

Nie zwlekaj i już dziś zapisz się na nasz warsztat!

Czym rózni się ono od seminarium „EKG w praktyce ratownika medycznego” oraz warsztatu „EKG w praktyce ratownika medycznego. Anliza przypadków z praktyki ZRM” ?

Oba seminaria, zarówno „EKG w praktyce ratownika medycznego” jak i „EKG w praktyce ratownika medycznego. Analiza przypadków z praktyki ZRM” to seminaria i warsztaty prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę medyczną specjalizującą się w tej tematyce. Pierwsze jest prowadzone przez pielęgniarkę kardiologiczną i  stanowi ogromną bazę wiedzy i podstaw teoretycznych, natomiast drugie jest prowadzone przez praktykującego ratownika medycznego i zawiera inne spojrzenia na pewne kwestie oraz więcej analizy przypadków i czasu na dyskusję w formie stacjonarnego warsztatu. To dwa uzupełniające się seminaria/warsztaty i dwa rózne spojrzenia z różnych perspektyw. Zależy nam aby przygotowywać dla Was szkolenia uwzględniające rózne spojrzenia na wiele kwestii. Nie chcemy zamykać się tylko na jeden punkt widzenia, gdyż wierzymy, że tylko róznorodna wiedza jest gwarantem rozwoju. W ofercie mamy także seminarium „Kardiologiczne stany zagrożenia życia w ratownictwie medycznym” – to jeszcze szersze omówienie wszystkich aspektów praktycznych, czyli 7 godzin dydaktycznych o NZK, tachy- i bradyarytmiach, ostrych niewydolnościach oraz wielu innych stanach zagrożenia życia. I oczywiście czasem na dyskusję. Łącznie za 3 seminaria możesz zdobyć 23 punktów edukacyjnych, a przy zakupie 3 jednocześnie dostaniesz rabat 20%.

Warsztat o elektroterapii to coś więcej niż tylko analiza EKG, to całościowe spojrzenia na elektroterapię.

Program

Program seminarium „Elektroterapia – defibrylacja, kardiowersja, stymulacja serca, rytmy – w stanach zagrożenia życia” organizowanego przez Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED jest zgodny z ramowym programem kształcenia zawodowego ratowników medycznych określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i został zatwierdzony do realizacji przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. medycyny ratunkowej.

  1. Podstawy anatomii  i fizjologii  serca
  2. Zasady rejestracji EKG, załamki, zespoły, odcinki, odstępy, oś serca
  3. Interpretacja EKG. Zasady interpretacji. 
  4. Rozpoznanie: bloki serca, RBBB, LBBB, WPW
  5. Ostry Zespół Wieńcowy – rozpoznanie, podział i przykłady
  6. Ćwiczenia interpretacyjne na przykładach z praktyki ZRM + dyskusja

Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 – 16:00.

Plan kursu

Plan kursu przewiduje 8h dydaktycznych warsztatów w formie stacjnarnej. Za każdą godzinę uczestnicy zdobywają 1 punkt edukacyjny w ramach doskonalenia zawodowego. Łącznie za udział w seminarium „Elektroterapia – defibrylacja, kardiowersja, stymulacja serca, rytmy – w stanach zagrożenia życia” uczestnik zdobywa 8 punktów edukacyjnych.

 

Kadra

Rozporządzenie stawia przed podmiotami organizującymi warsztaty, seminaria czy kursy z zakresu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych wysokie wymagania co do doświadczenia kadry szkolącej. Osobą prowadzącą zajęcia może być lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w  udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Chcąc przekazać naszym kursantom jak najwyższy poziom przekazywanej wiedzy nasze zajęcia z zakresu seminarium „Elektroterapia – defibrylacja, kardiowersja, stymulacja serca, rytmy – w stanach zagrożenia życia” prowadzą lekarze medycyny ratunkowej, ratownicy medyczni oraz pielęgniarki kardiologiczne z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym.

Dzięki tak dobranej kadrze jesteśmy w stanie zorganizować wysoce specjalistyczne warsztaty czy seminaria dedykowane ratownikom medycznym aktywnie pracujących w zawodzie.

Kadra prowadząca kursy i warsztaty jest zatwierdzona przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.