Seminarium online „Komunikacja z trudnym pacjentem”

doskonalenie zawodowe

Kup bilet na kurs

Chwilowo brak dostępnych terminów

Podnieś swoje kwalifikacje z Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED!

W pracy ratownika medycznego stres, jak również sytuacje trudne, są swego rodzaju codziennością. Właśnie z tego względu, zawód ratownika medycznego jest określany jako zawód podwyższonego ryzyka. Na miejscu zdarzenia, bardzo ważne jest to, aby ratownik medyczny działał szybko a co najważniejsze – skutecznie. Niestety, nie zawsze jest to możliwe i to nie z przyczyn związanych z działaniem ratownika medycznego. Nierzadko problemy w udzieleniu pierwszej pomocy są związane z tym, że znacząco utrudniona jest komunikacja z pacjentem. O ile w sytuacjach, w której osoba poszkodowana jest nieprzytomna, ratownicy doskonale wiedzą, w jaki sposób działać, o tyle w przypadku, kiedy spotykają się oni np. z agresją – zarówno słowną jak i fizyczną – ze strony pacjenta, sprawa zaczyna się komplikować.

Seminarium online – komunikacja z trudnym pacjentem

Podstawowym a jednocześnie najważniejszym założeniem, jeśli chodzi o nasze seminarium online dotyczące komunikacji z trudnym pacjentem, jest to, aby przekazać ratownikom medycznym odpowiednią wiedzę oraz umiejętności praktyczne, które pozwolą im na skuteczne działanie w tak trudnych sytuacjach. Wykłady, które przewidziane są w ramach powyższego seminarium, są prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie psychologii, psychiatrii jak również i ratownictwa medycznego. Wiedza, którą uczestnicy seminarium zdobędą, z pewnością pozwoli im na to, aby jeszcze lepiej a przede wszystkim jeszcze skuteczniej, radzić sobie w sytuacji, kiedy mają oni do czynienia z trudnym pacjentem.

Dlaczego warto wziąć udział w seminarium dotyczącym komunikacji z trudnym pacjentem?

Korzyści, które płyną z uczestnictwa w naszym seminarium, jest bardzo dużo, jednakże za najważniejszą z nich należy uznać przede wszystkim umiejętności praktyczne związane z komunikacją z trudnym pacjentem. Ratownicy medyczni doskonale wiedzą, że trudni pacjenci niemalże zawsze nie chcą współpracować. Stwarzają poważne problemy, nierzadko też opór wobec działań ratowników medycznych. Dzięki uczestnictwu w naszym seminarium, ratownicy dowiedzą się, jak sobie radzić w takich sytuacjach. To jednak nie wszystko. W ramach wykładów, które odbędą się w czasie naszego seminarium, jego uczestnicy poznają także najczęstsze przyczyny zachowań trudnych pacjentów. Przewidziany został także czas na zadawanie pytań przez uczestników.

Serdecznie zachęcamy do dokładnego zapoznania się z programem naszego seminarium oraz do zapisów!

Program

Program seminarium „Komunikacja z trudnym pacjentem” organizowanego przez Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED jest zgodny z ramowym programem kształcenia zawodowego ratowników medycznych określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i został zatwierdzony do realizacji przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. medycyny ratunkowej.

  1. Komunikacja- wprowadzenie
  2. Sposoby komunikacji, błędy komunikacyjne, narzędzia komunikacyjne
  3. Sytuacje trudne w kontakcie z poszkodowanym, komunikacja w tym:
    nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z poszkodowanym, komunikacja z “trudnym” pacjentem (dziecko, pacjent agresywny, pacjent z zaburzeniami psychicznymi, osoba
    chcąca popełnić samobójstwo, pacjent pod wpływem silnego stresu), przekazywanie informacji o śmierci, komunikacja w tłumie, komunikacja w zespole.

Seminarium odbywa się w godzinach 14:00 – 18:00

Plan kursu

Plan kursu przewiduje 5h dydaktycznych wykładu w formie online. Za każdą godzinę uczestnicy zdobywają 1 punkt edukacyjny w ramach doskonalenia zawodowego. Łącznie za udział w seminarium „Komunikacja z trudnym pacjentem” uczestnik zdobywa 5 punktów edukacyjnych, a po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują pocztą drukowany certyfikat i wpis do karty doskonalenia zawodowego.

Kadra

Rozporządzenie stawia przed podmiotami organizującymi warsztaty, seminaria czy kursy z zakresu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych wysokie wymagania co do doświadczenia kadry szkolącej. Osobą prowadzącą zajęcia może być lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w  udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Chcąc przekazać naszym kursantom jak najwyższy poziom przekazywanej wiedzy nasze zajęcia z zakresu seminarium „Podstawy leczenia bólu ostrego” prowadzi lekarz medycyny ratunkowej z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym.

Dzięki tak dobranej kadrze jesteśmy w stanie zorganizować wysoce specjalistyczne warsztaty czy seminaria dedykowane ratownikom medycznym aktywnie pracujących w zawodzie.

Kadra prowadząca kursy i warsztaty jest zatwierdzona przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.