Warsztat stacjonarny „Odbarczanie odmy opłucnowej, konikopunkcja i wkłucie doszpikowe”

doskonalenie zawodowe

Podnieś swoje kwalifikacje z Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED!

Warsztat dla ratowników medycznych „Odbarczanie odmy opłucnowej, konikopunkcja i wkłucie doszpikowe” to 8 godzin wykładów przeplatane dyskusja i ćwiczeniami praktycznymi. , które z pewnością okażą się wartościowe. Zapraszamy do udziału w warsztacie dla ratowników medycznych – to właśnie z myślą o nich postanowiliśmy je zorganizować.

Program warsztatu – co warto wiedzieć?

Program warsztayujest bardzo bogaty. Omówione będą w nim najnowsze metody badań nad odmą. Omówione zostaną podstawy budowy klatki piersiowej jak również nowoczesne metody zakładania opatrunków improwizowanych. Nie zabraknie także podstaw, takich jak chociażby odbarczanie odmy czy tego, jak prawidłowo rozpoznać odmę. To wiedza, która jest niezbędna, jeśli chodzi o ratowanie życia.

Wkłucie doszpikowe to także bardzo ważny aspekt w pracy ratowników medycznych. Prawidłowo wykonane, jest w stanie uratować życie pacjenta jeszcze zanim trafi on do szpitala. W czasie wykładu dotyczącego wkłucia doszpikowego, szczegółowo omówione zostaną techniki jego wykonania. Uczestnicy seminarium dowiedzą się także, jakie są przeciwwskazania do wykonania wkłucia doszpikowego oraz jakie mogą wystąpić powikłania po wykonaniu tego zabiegu.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie?

Udział w warsztacie, to z pewnością okazja do pogłębienia swojej dotychczasowej wiedzy. Ratownicy medyczni zawsze są na pierwszej linii, jeśli chodzi o ratowanie ludzkiego życia. To właśnie skuteczność ich działań sprawia, że pacjenci i poszkodowani w wypadkach, trafiają do szpitala, gdzie podejmowane są dalsze decyzje dotyczące ich leczenia. Kluczowe są jednak te pierwsze minuty. Seminarium dotyczące odmy płucnej oraz wkłucia doszpikowego i konikopunkcji, z całą pewnością będzie wartościowe, a wiedza zdobyta w czasie zajęć – niezwykle przydatna w pracy ratowników medycznych.

Uczestnictwo w warsztacie – co warto wiedzieć?

Całkowity koszt uczestnictwa w warsztacie, to 199 zł.

Sam udział w warsztacie to nie tylko okazja do pogłębienia swojej dotychczasowej wiedzy, ale też udoskonalenia umiejętności zawodowych. Wiedza, doświadczenie jak również praktyczne umiejętności, które zdobędą uczestnicy ćwiczeń, z całą pewnością okażą się bezcenne w pracy ratownika medycznego.

Nie zwlekaj! Jesteś ratownikiem medycznym? Już dziś zapisz się na nasze wykładyi zdobądź niezbędną wiedzę – zarówno teoretyczną, jak i praktyczną!

Program

  1. Podstawy anatomii klatki piersiowej; Odma – definicja, podział; Rozpoznanie odmy: Badanie przedmiotowe i podmiotowe, RTG, CT, USG.
  2. Odbarczenie odmy – technika wykonania; Odma – opatrunki improwizowane, Asherman, Bolin, HyFin
  3. Konikopunkcja, konikotomia, definicja i wskazania; Podstawy anatomii szyi.
  1. Technika wykonania: Quicktrach, Zestaw PCK Portex, Zestaw Pretrach, PaCric
  2. Wkłucie doszpikowe: Wskazania, przeciwskazania, powikłania IO; Podstawy anatomii miejsc dostępu doszpikowego,
  3. Technika i zasady dostępu IO: Igły manualne, BIG, EZ-IO; FAST; Płynoterapia przez zestaw IO.

Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 – 16:00.

Kadra

Rozporządzenie stawia przed podmiotami organizującymi warsztaty, seminaria czy kursy z zakresu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych wysokie wymagania co do doświadczenia kadry szkolącej. Osobą prowadzącą zajęcia może być lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w  udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Chcąc przekazać naszym kursantom jak najwyższy poziom przekazywanej wiedzy nasze zajęcia z zakresu warsztatu „Odbarczanie odmy opłucnowej, konikopunkcja i wkłucie doszpikowe”  prowadzi ratownik medyczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym.

Dzięki tak dobranej kadrze jesteśmy w stanie zorganizować wysoce specjalistyczne warsztaty czy seminaria dedykowane ratownikom medycznym aktywnie pracujących w zawodzie.

Kadra prowadząca kursy i warsztaty jest zatwierdzona przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Plan kursu

Plan kursu przewiduje 6h dydaktycznych wykładu w formie online. Za każdą godzinę uczestnicy zdobywają 1 punkt edukacyjny w ramach doskonalenia zawodowego. Łącznie za udział w seminarium „Odbarczanie odmy opłucnowej, konikopunkcja i wkłucie doszpikowe”  uczestnik zdobywa 6 punktów edukacyjnych, a po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują pocztą drukowany certyfikat i wpis do karty doskonalenia zawodowego.