Chcesz dopasować szkolenie do Twojej firmy? Napisz, a my doradzimy! ☎️ (+48) 600 202 436

Warsztaty „Zaawansowane techniki udrażniania dróg oddechowych”

doskonalenie zawodowe

Najbliższe kursy:

Podnieś swoje kwalifikacje z Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED!

Zaawansowany warsztat praktyczny, na którym od podstaw poznasz anatomię dróg oddechowych i fizjologię oddychania. Przejdziesz także przez podstawy udrażniania dróg oddechowych. Opróćz tego omówione zostaną trudne przypadki – w tym protokół DAS oraz Vortex. Dowiesz się wszystkiego o intubacji dotchawiczej oraz o alternatywnych metodach udrażniania dróg oddechowych. Warsztaty po wstępie teoretycznym zwieńczą zajęcia praktyczne na nowoczesnym fantomie szkoleniowym.

Program

Program warsztatu „Zaawansowane metody udrażniania dróg oddechowych” organizowanego przez Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED jest zgodny z ramowym programem kształcenia zawodowego ratowników medycznych określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i został zatwierdzony do realizacji przez Konsultanta Wojewózkiego ds. medycyny ratunkowej.

  1.  Anatomia dróg oddechowych;
  2. Fizjologia oddychania;
  3. Podstawy udrażniania dróg oddechowych;
  4. Trudne drogi oddechowe – protokół DAS, Vortex;
  5. Intubacja dotchawicza;
  6. Alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych;
  7. Udrażnianie dróg oddechowych – zajęcia praktyczne

Plan kursu

Plan kursu przewiduje 8h dydaktycznych zajęć. Za każdą godzinę uczestnicy zdobywają 1 punkt edukacyjny w ramach doskonalenia zawodowego. Łącznie za udział w warsztacie uczestnik zdobywa 8 punktów edukacyjnych. 

Stosowne zaświadczenia oraz wpisy do karty doskonalenia zawodowego uczestnicy dostaną po szkoleniu.

Kadra

Rozporządzenie stawia przed podmiotami organizującymi warsztaty, seminaria czy kursy z zakresu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych wysokie wymagania co do doświadczenia kadry szkolącej. Osobą prowadzącą zajęcia może być lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w  udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Chcąc przekazać naszym kursantom jak najwyższy poziom przekazywanej wiedzy nasze zajęcia z zakresu warsztatów „Zaawansowane techniki udrażniania dróg oddechowych” prowadzą lekarze medycyny ratunkowej z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym.

Dzięki tak dobranej kadrze jesteśmy w stanie zorganizować wysoce specjalistyczne warsztaty czy seminaria dedykowane ratownikom medycznym aktywnie pracujących w zawodzie.

Kadra prowadząca kursy i warsztaty jest zatwierdzona przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Kup bilet na kurs