Seminarium online „Farmakologia w ratownictwie medycznym”

doskonalenie zawodowe

Kup bilet na kurs

Podnieś swoje kwalifikacje z Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED!

Cel kształcenia: Celem seminarium jest aktualizacja, pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu farmakologii stosowanej w ratownictwie medycznym.

Czas trwania seminarium: 5 godzin dydaktycznych. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, a w przypadku ratowników medycznych dodatkowo 5 punktów edukacyjnych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wiedzą z zakresu leków dostępnych w ratownictwie medycznym i dopuszczonych dla ratowników medycznych. Na wykładzie w sposób przystępny zostanie przedstawiona najnowsza wiedza o medykamentach stosowanych w stanach nagłych przez zespoły ratownictwa medycznego. Prowadząca seminarium zapozna słuchaczy z podstawami prawnymi stosowania preparatów w ratownictwie medycznym w oparciu o ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym wraz z definicją ratownika medycznego zawartą w tym akcie prawnym.

Niezwykle ważnym punktem szkolenia będzie omówienie charakterystyki i podziału produktów leczniczych w zależności od działania, zastosowania, możliwych skutków ubocznych oraz interakcji. Dawkowanie wraz z różnymi drogami podania leków u kobiet ciężarnych, dzieci, czy osób starszych to kluczowe informacje dla osób zajmujących się na co dzień ratowaniem ludzi.

Aby ratownik medyczny mógł podjąć działania i zastosować prawidłową farmakoterapię w stanach nagłych, powinien posiadać ugruntowaną, wszechstronną oraz aktualną wiedzę z zakresu farmakologii. Wszystko po to, by w trakcie nagłego rozpoznania klinicznego dokonać właściwej decyzji ratującej zdrowie lub życie w każdym przypadku.

Medycyna jest dynamiczną nauką, dlatego warto dbać o aktualizowanie wiedzy oraz jej poszerzanie. Schematy, procedury i reguły omówione w trakcie seminarium oparte są na aktualnie obowiązujących wytycznych.

Dogłębne poznanie i zrozumienie farmakologii w medycynie stanów nagłych to gwarancja podejmowania właściwych decyzji w pracy zawodowej, w której wymagających sytuacji nie brakuje. Zapraszamy do skorzystania z tej oferty szkoleniowej wszystkich ratowników medycznych, którzy pragną rozwijać się w swoim zawodzie i zdobywać nowe kompetencje.

Program

Program seminarium „Farmakologia w ratownictwie medycznym” organizowanego przez Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED jest zgodny z ramowym programem kształcenia zawodowego ratowników medycznych określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i został zatwierdzony do realizacji przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. medycyny ratunkowej.

 1. Podstawy prawne
 2. Ustawa o ZRM
 3. Wykaz środków farmakologicznych ze zróznicowaniem zespołów S i P
 4. Ratownik Medyczny w swietle ustawy o PRM
 5. Pielegniarka Systemu Ratownictwa Medycznego
 6. Inny zawód Medyczny
 7. Krótka charakterystyka produktów leczniczych
 8. Zastosowanie i dakowanie u dorołych pacjentów
 9. Płynoterapia
 10. Dziecko w swietle prawa
 11. Farmakologia w pediatrii

Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 – 14:00.

Plan kursu

Plan kursu przewiduje 5h dydaktycznych wykładu w formie online. Za każdą godzinę uczestnicy zdobywają 1 punkt edukacyjny w ramach doskonalenia zawodowego. Łącznie za udział w seminarium „Farmakologia w ratownictwie medycznym” uczestnik zdobywa 5 punktów edukacyjnych. Po zakończeniu seminarium uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa oraz wpis do karty doskonalenia zawodowego.

Kadra

Rozporządzenie stawia przed podmiotami organizującymi warsztaty, seminaria czy kursy z zakresu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych wysokie wymagania co do doświadczenia kadry szkolącej. Osobą prowadzącą zajęcia może być lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w  udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Chcąc przekazać naszym kursantom jak najwyższy poziom przekazywanej wiedzy nasze zajęcia z zakresu seminarium „Farmakologia w ratownictwie medycznym” prowadzi ratownik medyczny lub pięlęgniarka systemu z ponad 5 letnim stażem w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych.

Dzięki tak dobranej kadrze jesteśmy w stanie zorganizować wysoce specjalistyczne warsztaty czy seminaria dedykowane ratownikom medycznym aktywnie pracujących w zawodzie.

Kadra prowadząca kursy i warsztaty jest zatwierdzona przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.