Seminarium online „Zaawansowane techniki udrażniania dróg oddechowych”

doskonalenie zawodowe

Podnieś swoje kwalifikacje z Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED!

W razie wypadku, udrażnianie dróg oddechowych, stanowi absolutną podstawę w ratowaniu życia. Zabezpieczenie dróg oddechowych, szczególnie, jeśli mamy do czynienia z trudnymi drogami oddechowymi, wymaga niezwykłej precyzji oraz wiedzy. Znaczenie ma tu przede wszystkim metodyka – to właśnie dzięki niej, ratownicy medyczni są w stanie podejmować najlepsze metody ratowania życia.

Rozwikłanie akronimów LEMON, MOANS, DOPES, SHORT, po ukończeniu naszego seminarium, nie będzie stanowiło najmniejszego problemu. Wierzymy, że wiedza oraz doświadczenie naszych instruktorów przełożą się na efekty i nasi kursanci zdobędą nowe, niezwykle przydatne w pracy ratownika medycznego, umiejętności.

Program

Program seminarium „Zaawansowane techniki udrażniania dróg oddechowych” organizowanego przez Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED jest zgodny z ramowym programem kształcenia zawodowego ratowników medycznych określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i został zatwierdzony do realizacji przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. medycyny ratunkowej.

  1. Anatomia dróg oddechowych
  2. Fizjologia oddychania
  3. Podstawy udrażniania dróg oddechowych

Program cd.

  1. Intubacja dotchawicza
  2. Alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych

Szkolenie odbywa się w godzinach 16:00 – 20:00.

Kadra

Rozporządzenie stawia przed podmiotami organizującymi warsztaty, seminaria czy kursy z zakresu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych wysokie wymagania co do doświadczenia kadry szkolącej. Osobą prowadzącą zajęcia może być lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w  udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Chcąc przekazać naszym kursantom jak najwyższy poziom przekazywanej wiedzy nasze zajęcia z zakresu seminarium „Zaawansowane techniki udrażniania dróg oddechowych” prowadzi lekarz medycyny ratunkowej z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym.

Dzięki tak dobranej kadrze jesteśmy w stanie zorganizować wysoce specjalistyczne warsztaty czy seminaria dedykowane ratownikom medycznym aktywnie pracujących w zawodzie.

Kadra prowadząca kursy i warsztaty jest zatwierdzona przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Plan kursu

Plan kursu przewiduje 5h dydaktycznych wykładu w formie online. Za każdą godzinę uczestnicy zdobywają 1 punkt edukacyjny w ramach doskonalenia zawodowego. Łącznie za udział w seminarium „Zaawansowane techniki udrażniania dróg oddechowych” uczestnik zdobywa 5 punktów edukacyjnych, a po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują pocztą drukowany certyfikat i wpis do karty doskonalenia zawodowego.

Podnieś z nami swoje kwalifikacje

Będąc ratownikiem medycznym, powinieneś wciąż się rozwijać, by w trakcie nieoczekiwanej sytuacji móc podjąć zdecydowane kroki, które uratują życie lub zdrowie człowieka, który uległ wypadkowi. Dzięki naszym kursom każdego dnia możesz stawać się lepszym!

Kup bilet na kurs