Chcesz dopasować szkolenie do Twojej firmy? Napisz, a my doradzimy! ☎️ (+48) 600 202 436

Kurs pierwszej pomocy
dla pracowników oświaty

nauczyciele i pracownicy oświaty

Najlepszy sposób na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci

Prowadzona przez Ciebie instytucja ma nie tylko przekazywać wiedzę, ale również dbać o bezpieczeństwo uczniów. Na mocy rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z listopada 2018 r. obowiązek ten spoczywa na każdym pracowniku Twojej placówki.

Ukończenie naszego kursu pierwszej pomocy dla pracowników oświaty skutkuje nie tylko otrzymaniem „papierka”. Jego uczestnicy zdobywają też praktyczną wiedzę i umiejętności ratujące życie oraz zmniejszające negatywne skutki wypadków.

Dzięki temu kursanci są w stanie właściwie reagować w krytycznych sytuacjach i poprawnie udzielać pierwszej pomocy, np. wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową. Uczą się prawidłowo i szybko eliminować czynniki zagrażające życiu poszkodowanego.

Nasze szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników oświaty prowadzą profesjonaliści, którzy od lat pracują w branży ratownictwa medycznego. Osoby te mają także duże doświadczenie dydaktyczne, co przekłada się na wysoką efektywność zajęć.

Nieodłączną częścią naszego kursu pierwszej pomocy są warsztaty z użyciem fachowego sprzętu, w tym elektroniczne fantomy do reanimacji i defibrylatory AED. One znacznie ułatwiają słuchaczom nabycie pożądanych umiejętności.

Skonsultuj kurs:

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon (opcjonalnie)

    Treść wiadomości