Chcesz dopasować szkolenie do Twojej firmy? Napisz, a my doradzimy! ☎️ (+48) 600 202 436

Kurs KPP – kompendium

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Kurs KPP – co musisz o nim wiedzieć?

Udzielenie pierwszej pomocy osobie, która jej potrzebuje, to nasz obowiązek.Oczywiście w szkole uczymy się podstaw udzielania takiej pomocy, chociażby na zajęciach przysposobienia obronnego. Musimy jednak pamiętać o tym, że wiedza, którą zdobędziemy w szkole nie czyni nas wyspecjalizowanymi ratownikami. Ratownikami stajemy się tylko i wyłącznie po ukończeniu kursu KPP. Co trzeba wiedzieć na temat kursu KPP? Gdzie możemy go odbyć i ile on kosztuje? Na te i wiele innych pytań, znajdziecie odpowiedź w naszym poniższym artykule.

Czym różni się pierwsza pomoc od kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Zanim zaczniemy omawiać szczegółowo to, jakie dokładnie uprawnienia daje KPP, należy wskazać podstawowe różnice pomiędzy znajomością podstaw pierwszej pomocy a tym, czym jest kwalifikowana pierwsza pomoc.

Przede wszystkim, należy zacząć od tego, że – zgodnie z treścią ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, każda osoba, która znajduje się na miejscu wypadku, jest zobligowana do udzielenia pierwszej pomocy osobie lub osobom, które tej pomocy potrzebują. Nie udzielenie takiej pomocy, jest karane – zgodnie z zapisem w art. 162 Kodeksu karnego, za nieudzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wypadku, grozi nam kara pozbawienia wolności do nawet 3 lat. Podstawowe czynności, które mają na celu ratowanie zdrowia i życia osobie poszkodowanej w wypadku, musi wykonać zatem każdy z nas, kto znajduje się na miejscu zdarzenia. Istnieje jednak zasadnicza różnica pomiędzy czynnościami, których może dokonać osoba, która nie posiada ukończonego kursu KPP a takimi, które może, a nawet powinien wykonać każdy z nas.

Osoba, która ukończyła KPP, zyskuje znacznie większe możliwości oraz uprawnienia, jeśli chodzi o udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wypadku. Czynności ratujące życie, które może wykonywać osoba po ukończonym kursie KPP to:

 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa – może być wykonana manualnie lub za pomocą sprzętu,
 • opatrywanie ran i tamowanie krwotoków zewnętrznych,
 • unieruchamianie złamań oraz zwichnięć,
 • ochrona przed wychłodzeniem lub przegrzaniem,
 • ułożenie w pozycji bezpiecznej, kiedy istnieje ryzyko zagrożenia zdrowia,
 • ewakuacja osób w stanie zagrożenia zdrowia i życia z miejsca zdarzenia,
 • wsparcie psychiczne osób poszkodowanych w wypadku lub będących jego świadkami,
 • ocena stopnia obrażeń i rokowań chorego (segregacja).

KPP – jakie daje uprawnienia?

Osoba, która zdecyduje się na odbycie kursu KPP nie uzyskuje tytułu ratownika medycznego. Zakres działań, które osoba po ukończonym kursie KPP może wykonywać, jest znacznie mniejszy, niż te, do których uprawniony jest ratownik medyczny. Bardzo często zdarza się jednak tak, że osoby po ukończonym kursie KPP sądzą, że ukończyły kurs na ratownika medycznego. Po zakończeniu kursu KPP uzyskujemy tytuł Ratownika, a nie ratownika medycznego. To bardzo ważna różnica i należy ją podkreślić. Choć – to racja – uprawnienia Ratownika po kursie KPP są najwyższymi jakie może posiadać osoba bez wykształcenia medycznego.

Kurs KPP trwa 66 godzin i kończy go egzamin, którego pozytywny wynik daje nam tytuł Ratownika. Kto może zrobić kurs KPP? Do kursu może przystąpić każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do podejmowania czynności cywilnoprawnych.

Ważność zaświadczenia o zdanym egzaminie KPP to 3 lata. Warto jednak podkreślić, że w związku z obecną sytuacja pandemiczną, wszystkie zaświadczenia, ktorych ważność zakończyła się w czasie ogłoszenia stanu epidemii w Polsce, została przedłużona do 60 dni od momentu odwołania tego stanu. Po zakończeniu tego czasu, osoby których kurs w czasie pandemii stracił ważność, jeśli nadal chcą posiadać uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy zgodnie z uprawnieniami, które reguluje kurs KPP, zobowiązane są do recertyfikacji kursu.

Ratownik medyczny – jakie ma uprawnienia?

Jaka jest różnica pomiędzy osobą z ukończonym kursem KPP a ratownikiem medycznym? Przede wszystkim, ratownik medyczny to osoba, która ukończyła studia  na kierunku ratownictwo medyczne i otrzymała licencjat. Różnice programowe pomiędzy studiami z zakresu ratownictwa medycznego, a kursem KPP są znaczące. Wskazać należy tutaj przede wszystkim zdobywanie wiedzy z zakresu medycyny związanymi z anatomią czy fizjologią. Na studenci ratownictwa medycznego poznają także poszczególne dziedziny medycyny oraz uczą się, w jaki sposób rozpoznawać stany nagłe i w jaki sposób na nie reagować. Osoba po ukończonym kursie KPP takiej wiedzy nie posiada, dlatego też nie może być ona nazywana ratownikiem medycznym.

Dla lepszego zobrazowania oraz rozróżnienia uprawnień, przedstawiamy uprawnienia, które nabywa osoba po ukończeniu studiów na kierunku ratownictwo medyczne oraz uzyskaniu tytułu licencjata na tym kierunku:

 • prowadzenie zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 • przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych przez intubację dotchawiczą i odsysanie,
 • wykonywanie i ocenianie zapisów EKG,
 • podawanie leków,
 • wykonywanie dostępu naczyniowego w celu podania leków lub przetoczenia płynów,
 • przyjmowanie porodów.

Kurs ratownika medycznego – co trzeba o nim wiedzieć?

Przede wszystkim, nie ma czegoś takiego, jak kurs ratownika medycznego. Najczęściej tego stwierdzenia używa się w odniesieniu do kursu KPP, o czym już wspomnieliśmy wcześniej. Podkreślimy to jeszcze raz: Ratownikiem medycznym może zostać tylko i wyłącznie osoba, która ukończyła studia wyższe w tym kierunku, natomiast kurs KPP może odbyć każda osoba pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności cywilnoprawnych.

Ile kosztuje kurs KPP?

Kurs KPP jest kursem płatnym. Jego cena zależna jest oczywiście od miejsca, w którym zostanie on wykonany, niemniej jednak, należy liczyć się z tym, że koszt kursu KPP oscyluje w okolicy od 850 zł do 1200 zł. Musimy jednak wziąć pod uwagę to, jakie możliwości – zarówno w naszym życiu prywatnym jak i zawodowym – daje nam taki kurs.

Kurs KPP – dla kogo?

Poza tym, że kurs KPP może zrobić dosłownie każda osoba pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności cywilnoprawnych, jest on także skierowany do osób pracujących w różnego rodzaju służbach: strażaków, policjantów, żołnierzy, pracowników pogotowia ratunkowego, WOPR, GOPR, Straży Granicznej czy Straży Miejskiej. Nie ma w tym nic dziwnego – to właśnie przedstawiciele tych służb jako pierwsi pojawiają się na miejscu wypadku. Kurs KPP jest bardzo przydatny nie tylko w czasie interwencji wypadkowej, ale również w czasie ochrony różnego rodzaju wydarzeń o charakterze masowym: koncertów, protestów, festiwali czy innych wydarzeń, w których udział bierze bardzo duża liczba osób. W czasie trwania takich wydarzeń, może zdarzyć się wszystko – dobrze zatem, jeśli funkcjonariusze, którzy zabezpieczają tego typu imprezy, posiadają dodatkowe kwalifikacje.

Jakie pytania mogą pojawić się na kursie KPP?

Nie ulega wątpliwościom fakt, że do egzaminu kończącego kurs KPP należy się odpowiednio przygotować. Egzamin przeprowadzany jest w formie testu. Liczba pytań na teście wynosi 30, a losowane są z puli 250 pytań przygotowywanych przez Centrum Egzaminów Medycznych.

Gdzie można znaleźć pytania do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Osoby, które przygotowują się do egzaminu kończącego kurs KPP, mogą bez najmniejszego problemu znaleźć w Sieci zestawy pytań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami. Studiując te pytania, zapoznając się z nimi, osoby takie zyskują znacznie większą szansę na powodzenie egzaminu. Warto jest jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii związanych z publikowanymi w Sieci pytaniami do egzaminu kończącego kurs KPP.

Po pierwsze, kiedy szukamy pytań do egzaminu KPP, należy zwrócić uwagę, kiedy zostały one opublikowane oraz czy są aktualne. Należy zatem dokładnie sprawdzić, czy pytania są przeznaczone na rok 2020 i później. Zmiany w pytaniach pojawiają się średnio co rok – choć z reguły nie są one bardzo znaczące, to jednak mogą zaważyć na pozytywnym wyniku egzaminu.

Po drugie, kiedy szukamy pytań na egzamin kończący kurs KPP, należy korzystać tylko i wyłącznie z wiarygodnych stron. Rozpoznanie ich nie będzie problemem – z reguły bowiem przykładowe pytania na egzamin KPP pojawiają się na stronach instytucji, które taki kurs organizują.

Recertyfikacja kursu KPP – co to znaczy?

Jak już zostało wcześniej wspomniane, kurs KPP ważny jest przez 3 lata. Po tym czasie, konieczne jest albo jego powtórzenie, albo recertyfikacja. Zarówno powtórzenie kursu, jak również jego recertyfikacja jest płatna. W przypadku recertyfikacji, koszt wynosi około 300 zł i obejmuje on powtórzenie egzaminu celem uzyskania nowego zaświadczenia. Recertyfikacja jest zatem niczym innym, jak właśnie odnowieniem zaświadczenia ukończenia kursu KPP na podstawie egzaminu.

W przypadku recertyfikacji kursu KPP należy pamiętać o jeszcze jednej, bardzo ważnej zasadzie. Chodzi o to, że recertyfikacja kursu KPP musi odbyć się najpóźniej 3 miesiące przed wygaśnięciem obecnego certyfikatu. Jeśli przekroczymy ten termin, konieczne będzie powtórzenie całego kursu.

Warto też jeszcze raz podkreślić, że zasady recertyfikacji kursu KPP na czas trwania stanu epidemii w Polsce zostały nieco zmienione. Osoby, których certyfikaty traciły ważność po ogłoszeniu stanu epidemii w Polsce, mają je automatycznie przedłużone do 60 dni po czasie jego odwołania.

Kurs KPP – jakie daje możliwości zawodowe?

Osoby, które ukończyły kurs KPP, mogą nie tylko udzielać pierwszej pomocy w czasie wypadku, ale mają również możliwość podjęcia pracy w zawodach, w których taki kurs jest honorowany. W okresie wakacyjnym, pojawia się bardzo dużo ofert np. dla ratowników wodnych, którzy muszą mieć  ukończony kurs KPP. Ukończony kurs KPP pozwala nam także podjąć pracę w Pogotowiu Ratunkowym (często jako kierowca karetki) czy GOPR. Ważne jest jednak to, że – mimo ukończonego kursu KPP, nie mamy żadnych podstaw tytułowac się ratownikiem medycznym, a jedynie Ratownikiem (potocznie ratownikiem kwalifikowanym lub Ratownikiem KPP).

Kurs KPP – dlaczego warto go zrobić?

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy jest bardzo praktyczny i niezwykle przydatny – zarówno pod kątem znalezienia pracy jak i w życiu prywatnym. Ratowanie życia i zdrowia osób poszkodowanym w wypadkach to nasz obowiązek, jeśli jesteśmy świadkami takiego zdarzenia. Kurs KPP daje nam podstawy do udzielenia bardziej specjalistycznej pomocy przed przyjazdem służb ratunkowych. Przydaje się on także w okresie wakacyjnym – nad wodą czy w górach. Ponadto, dla osób, które szukają pracy np. na okres wakacyjny, kurs KPP daje bardzo duże możliwości jej znalezienia.

Nie można też zapominać o jeszcze jednej, bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, że każdy, niezależnie od wykonywanego zawodu, powinien poszerzać swoje kwalifikacje. Kurs KPP jest przeznaczony dla wszystkich, niezależnie od wykonywanego zawodu czy wykształcenia. Jest łatwo dostępny i daje bardzo duże pole możliwości jeśli chodzi o podjęcie pracy. Wszystko to sprawia, że jeśli tylko mamy możliwość zrobienia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, powinniśmy z niej skorzystać.