Chcesz dopasować szkolenie do Twojej firmy? Napisz, a my doradzimy! ☎️ (+48) 600 202 436

Seminarium online „Kardiologiczne stany zagrożenia życia”

doskonalenie zawodowe

Kup bilet na kurs

Podnieś swoje kwalifikacje z Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED!

Seminarium medyczne pod nazwą „Kardiologiczne stany zagrożenia życia”, to niepowtarzalna okazja dla wszystkich ratowników medycznych na pogłębienie swojej wiedzy w powyższym temacie. Program jest jest intensywny, bo to aż 6 h wykładów zwieńczonych dyskusją. Uczestnicy seminarium w czasie zajęć, które prowadzone będą online, zyskają wiedzę z zakresu kardiologicznych stnaów zagrożenia życia. Najważniejsze zagadnienia, które zostaną poruszone w ramach naszego seminarium, to przede wszystkim:

  • rozpoznanie EKG – dzięki niemu, ratownicy będą od razu wiedzieli, z jakiego rodzaju dysfunkcją serca mają do czynienia,
  • OZW, czyli Ostry Zespół Wieńcowy to choroba, która jest trudna do rozpoznania, ale jeśli zostanie we właściwy sposób rozpoznana, znacznie zwiększa się szanse na udzielenie pacjentowi właściwej pomocy, a w dalszej konsekwencji – uratowanie jego życia. Uczestnicy seminarium poznają nie tylko podstawy służące prawidłowemu rozpoznaniu OZW, ale też dowiedzą się, jakie są jego rodzaje oraz klasyfikacja.
  • W czasie seminarium, jego uczestnicy także poznają podstawowe podziały bloków serca.

Nieodzowną częścią każdego seminarium jest dyskusja. Także i w tym przypadku przewidzieliśmy na nią czas. To bardzo ważne, aby po zajęciach ich uczestnicy mieli możliwość rozwiania wszelkich swoich wątpliwości oraz zadania nurtujących ich pytań. Dzięki temu, unikną oni potencjalnych błędów w pracy i z całą pewnością zdobędą wiele, bardzo przydatnych i ważnych informacji na dany temat.

Dlaczego warto wziąć udział w seminarium pt. „Kardiologiczne stany zagrożenia życia w ratownictwie medycznym”?

Wiedza jest zawsze w cenie a w przypadku ratowników medycznych – jest ona na wagę złota. Prawidłowe rozpoznanie różnego rodzaju problemów kardiologicznych w znacznym stopniu ułatwi a także usprawni pracę zespołów ratownictwa medycznego.

Wiedza zdobyta w ramach seminarium, nie przepadnie. To zdobyte umiejętności, które z całą pewnością  zaowocują w przyszłości.

Nie zwlekaj i już dziś zapoznaj się dokładnie z programem naszego seminarium i zapisz się! Liczba miejsc jest ograniczona!

Program

Program seminarium „Kardiologiczne stany zagrożenia życia” organizowanego przez Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED jest zgodny z ramowym programem kształcenia zawodowego ratowników medycznych określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i został zatwierdzony do realizacji przez Konsultanta Wojewózkiego ds. medycyny ratunkowej.

  1. Wprowadzenie – podstawy anatomii i fizjologii układu krążenia
  2. Nagłe zatrzymanie krążenia:
    – mechanizmy zatrzymania krążenia– algorytm postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia u osoby dorosłej– algorytm postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia u dzieci– algorytm postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia u niemowląt
  3. Ostre zespoły wieńcowe – algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, diagnostyka różnicowa:– zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST– zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST

Program cd

  1.  

4. – Tachyarytmie – zaburzenia rytmu serca, diagnostyka różnicowa, algorytmy postępowania.
– Bradyarytmie – zaburzenia przewodzenia w sercu, diagnostyka różnicowa, algorytmy postępowania.

5. Stany zagrożenia życia w przebiegu nadciśnienia tętniczego – algorytmy postępowania w stanach nagłych i pilnych w nadciśnieniu tętniczym

6. Inne stany nagłe w kardiologii – obraz kliniczny i algorytmy postępowania:
– ostra niewydolność serca
– wstrząs kardiogenny
– tamponada serca
– tętniak rozwarstwiający aorty
– zaburzenia elektrolitowe
– burza elektryczna

7. Dyskusja, pytania i odpowiedzi

Kadra

Rozporządzenie stawia przed podmiotami organizującymi warsztaty, seminaria czy kursy z zakresu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych wysokie wymagania co do doświadczenia kadry szkolącej. Osobą prowadzącą zajęcia może być lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w  udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Chcąc przekazać naszym kursantom jak najwyższy poziom przekazywanej wiedzy nasze zajęcia z zakresu seminarium „Kardiologiczne stany zagrożenia życia” prowadzą lekarze medycyny ratunkowej oraz pielęgniarki kardiologiczne z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym.

Dzięki tak dobranej kadrze jesteśmy w stanie zorganizować wysoce specjalistyczne warsztaty czy seminaria dedykowane ratownikom medycznym aktywnie pracujących w zawodzie.

Kadra prowadząca kursy i warsztaty jest zatwierdzona przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Plan kursu

Plan kursu przewiduje 7h dydaktycznych wykładu w formie online. Za każdą godzinę uczestnicy zdobywają 1 punkt edukacyjny w ramach doskonalenia zawodowego. Łącznie za udział w seminarium „Kardiologiczne stany zagrożenia życia” uczestnik zdobywa 7 punktów edukacyjnych.