Chcesz dopasować szkolenie do Twojej firmy? Napisz, a my doradzimy! ☎️ (+48) 600 202 436

Seminarium online „Podstawy leczenia bólu ostrego”

doskonalenie zawodowe

Kup bilet na kurs

Chwilowo brak dostepnych terminów.

Podnieś swoje kwalifikacje z Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED!

Wiedza, doświadczenie a przede wszystkim umiejętności – to absolutne podstawy, jeśli chodzi o leczenie bólu ostrego. Ból ostry, pojawia się z reguły w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z osobą poszkodowaną w wypadku, ale nie tylko. Przyczyny pojawienia się bólu ostrego mogą być najróżniejsze. Kluczem do sukcesu, jeśli chodzi o jego leczenie, jest wdrożenie odpowiedniej farmakoterapii – czyli doboru odpowiednich leków przeciwbólowych.

W pracy ratownika medycznego na pomyłki nie ma miejsca. Poszerzanie swojej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności, które mają za zadanie sprawić, że ratownicy medyczni będą w stanie działać jeszcze skuteczniej ratując życie, jest koniecznością. Nasze seminarium jest skierowane przede wszystkim do tych osób, które pracują jako ratownicy medyczni lub z zawodem ratownika medycznego wiążą swoją przyszłość. Po ukończeniu naszego kursu, jego uczestnicy będą znali wszelkie dostępne leki przeciwbólowe stosowane m.in na SOR-ze oraz w ZRM. Będą oni też wiedzieli, kiedy jaki lek zastosować, poznają ich szczegółowe działanie. Odpowiednia reakcja a co za tym idzie – zastosowanie odpowiedniego leku przeciwbólowego w przypadku wystąpienia u pacjenta bólu ostrego – to niezwykle przydatna i ważna umiejętność, zarówno dla pacjenta jak i dla personelu medycznego.

Program

Program seminarium „Podstawy leczenia bólu ostrego” organizowanego przez Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED jest zgodny z ramowym programem kształcenia zawodowego ratowników medycznych określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i został zatwierdzony do realizacji przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. medycyny ratunkowej.

  1. Patofizjologia bólu ostrego
  2. Skale oceny bólu
  3. Podstawowe grupy leków przeciwbólowych cz. 1

Program cd.

  1. Podstawowe grupy leków przeciwbólowych cz. 2
  2. Standardy postępowania w zakresie farmakoterapii bólu

Szkolenie odbywa się w godzinach 16:00 – 20:00.

Kadra

Rozporządzenie stawia przed podmiotami organizującymi warsztaty, seminaria czy kursy z zakresu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych wysokie wymagania co do doświadczenia kadry szkolącej. Osobą prowadzącą zajęcia może być lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w  udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Chcąc przekazać naszym kursantom jak najwyższy poziom przekazywanej wiedzy nasze zajęcia z zakresu seminarium „Podstawy leczenia bólu ostrego” prowadzi lekarz medycyny ratunkowej z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym.

Dzięki tak dobranej kadrze jesteśmy w stanie zorganizować wysoce specjalistyczne warsztaty czy seminaria dedykowane ratownikom medycznym aktywnie pracujących w zawodzie.

Kadra prowadząca kursy i warsztaty jest zatwierdzona przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Plan kursu

Plan kursu przewiduje 5h dydaktycznych wykładu w formie online. Za każdą godzinę uczestnicy zdobywają 1 punkt edukacyjny w ramach doskonalenia zawodowego. Łącznie za udział w seminarium „Podstawy leczenia bólu ostrego” uczestnik zdobywa 5 punktów edukacyjnych, a po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują pocztą drukowany certyfikat i wpis do karty doskonalenia zawodowego.