Seminarium online „Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia. Postępowanie ratunkowe”

doskonalenie zawodowe

Kup bilet na kurs

Podnieś swoje kwalifikacje z Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED!

Seminarium medyczne pod nazwą „Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia. Postępowanie ratunkowe”, to niepowtarzalna okazja dla wszystkich ratowników medycznych na pogłębienie swojej wiedzy w powyższym temacie. Program jest jest intensywny, bo to aż 8 h wykładów zwieńczonych dyskusją. Uczestnicy seminarium w czasie zajęć, które prowadzone będą online, zyskają wiedzę z zakresu odwracalnych przycyzn zatrzymania krążenia. Najważniejsze zagadnienia, które zostaną poruszone w ramach naszego seminarium, to przede wszystkim:

– omówienie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia – 4H I 4T

– wyjaśnienie mechanizmów powstawania odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia

– sposoby rozpoznawania i identyfikowania odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia

– przedstawienie zasad i algorytmów czynności ratunkowych w odwracalnych przyczynach zatrzymania krążenia

Nieodzowną częścią każdego seminarium jest dyskusja. Także i w tym przypadku przewidzieliśmy na nią czas. To bardzo ważne, aby po zajęciach ich uczestnicy mieli możliwość rozwiania wszelkich swoich wątpliwości oraz zadania nurtujących ich pytań. Dzięki temu, unikną oni potencjalnych błędów w pracy i z całą pewnością zdobędą wiele, bardzo przydatnych i ważnych informacji na dany temat.

Dlaczego warto wziąć udział w seminarium pt. „Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia – postępowanie ratunkowe”?

Wiedza jest zawsze w cenie a w przypadku ratowników medycznych – jest ona na wagę złota. Prawidłowe rozpoznanie różnego rodzaju problemów kardiologicznych w znacznym stopniu ułatwi a także usprawni pracę zespołów ratownictwa medycznego.

Wiedza zdobyta w ramach seminarium, nie przepadnie. To zdobyte umiejętności, które z całą pewnością  zaowocują w przyszłości.

Nie zwlekaj i już dziś zapoznaj się dokładnie z programem naszego seminarium i zapisz się! Liczba miejsc jest ograniczona!

Program

Program seminarium „Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia – postępowanie ratunkowe” organizowanego przez Centrum Szkoleń Medycznych AQUAMED jest zgodny z ramowym programem kształcenia zawodowego ratowników medycznych określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i został zatwierdzony do realizacji przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. medycyny ratunkowej.

 1. Nagłe zatrzymanie krążenia –
  1. Przyczyny i mechanizmy NZK
  2. Algorytmy postępowania w NZK
 2. Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia 4H i 4T
  1. Hipoksja

– definicja, przyczyny i rodzaje hipoksji

– asfiksja a hipoksja

– objawy i rozpoznanie hipoksji

– postępowanie ratunkowe w hipoksji

 1. Hipowolemia

– hipowolemia i wstrząs hipowolemiczny – definicja, przyczyny

– objawy i rozpoznanie

– pierwsza pomoc – tamowanie krwotoków i płynoterapia

 – zatrzymanie krążenia spowodowane krwawieniem i urazem (Traumatic Cardiac Arrest  TCA)

 1. Hiperkaliemia

– definicja, przyczyny i rodzaje hiperkaliemii

– objawy i rozpoznanie hiperkaliemii

– postępowanie ratunkowe w hiperkaliemii

modyfikacja schematu ALS u pacjentów w hiperkaliemii

 1. Hipokaliemia

– definicja, przyczyny i rodzaje hipokaliemii

– objawy i rozpoznanie hipokaliemii

– postępowanie ratunkowe w hipokaliemii

 

 1. Hipotermia

– definicja, rodzaje hipotermii

– objawy i rozpoznanie hipotermii

– czynności ratunkowe w hipotermii

 1. ogrzewanie bierne
 2. ogrzewanie czynne – zewnętrzne i wewnętrzne
 3. opóźniona lub przerywana EKO u pacjentów z hipotermią

– algorytm postępowania w wypadku lawinowy

 1. Hipertermia

definicja , rodzaje hipertermii

objawy i rozpoznanie hipertermii

– czynności ratunkowe w hipertermii

 1. techniki chłodzenia
 2. algorytm postępowania w hipertermii

– udar cieplny – „schładzaj i biegnij”

 1. Zaburzenia zatorowo – zakrzepowe

– zatorowość płucna – postępowanie ratunkowe

– zatorowość wieńcowa – postępowanie ratunkowe

 1. Tamponada serca

– definicja i przyczyny tamponady serca

– objawy i rozpoznanie tamponady serca

– postępowanie ratunkowe – nakłucie worka osierdziowego – perikardiocenteza

 1. Zatrucia

– definicja i rodzaje zatruć

– rozpoznanie – toksydromy

– postępowanie ratunkowe w ostrych zatruciach

 1. dekontaminacja
 2. eliminacja
 3. odtrutki

– zasady resuscytacji w NZK w przypadku zatruć

 1. Odma prężna

– przyczyny odmy prężnej

– objawy i rozpoznanie odmy prężnej

– postępowanie ratownicze w odmie prężnej – odbarczenie odmy

 1. aspiracja strzykawką przez kaniulę
 2. drenaż jamy opłucnej
 3. Dyskusja i Q&A

Kadra

Rozporządzenie stawia przed podmiotami organizującymi warsztaty, seminaria czy kursy z zakresu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych wysokie wymagania co do doświadczenia kadry szkolącej. Osobą prowadzącą zajęcia może być lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w  udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Chcąc przekazać naszym kursantom jak najwyższy poziom przekazywanej wiedzy nasze zajęcia z zakresu seminarium „Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia – postępowanie ratunkowe” prowadzą lekarze medycyny ratunkowej oraz pielęgniarki kardiologiczne z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym.

Dzięki tak dobranej kadrze jesteśmy w stanie zorganizować wysoce specjalistyczne warsztaty czy seminaria dedykowane ratownikom medycznym aktywnie pracujących w zawodzie.

Kadra prowadząca kursy i warsztaty jest zatwierdzona przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Plan kursu

Plan kursu przewiduje 8h dydaktycznych wykładu w formie online. Za każdą godzinę uczestnicy zdobywają 1 punkt edukacyjny w ramach doskonalenia zawodowego. Łącznie za udział w seminarium „Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia – postępowanie ratunkowe” uczestnik zdobywa 8 punktów edukacyjnych.